preskoči na sadržaj
vijesti

O B A V I J E S T o odabiru u predmetu prodaje osobnog vozila

REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA IVANA GORANA KOVAČIĆA VRBOVSKO                         

 

KLASA:406-01/15-01/10

URBROJ:2193-05-01-15-10

Vrbovsko, 9. prosinca 2015. godine

 

Na temelju Zapisnika o otvaranju, pregledu i rangiranju ponuda s prijedlogom odabira ponuda od 9. prosinca 2015. godine (klasa:406-01/15-01/10; urbroj:2193-05-01-15-09), ravnatelj škole Anton Burić, prof., donosi

 

O B A V I J E S T

o odabiru u predmetu prodaje osobnog vozila

 

I.  Temeljem provedenog postupka prodaje osobnog vozila Renault Trafic,odabrana je ponuda ponuditelja: AUTO-PULS d.o.o. Blaževdol, ul. Đuki 5, 10380 Sv. Ivan Zelina, OIB 30937172834, za cijenu od 27.780,00 kuna (s PDV-om).

II.  Naručitelj će s odabranim ponuditeljem sklopiti Ugovor o prodaji.

O b r a z l o ž e n j e

Osnovna škola Ivana Gorana KovačićaVrbovsko je u predmetnom postupk prodaje osobnog vozila Renault Trafic objavila javni natječaj na internetskoj stranici i oglasnoj ploči škole. U zakonskom roku na adresu škole pristigle su dvije ponude:

Prijevoznički obrt „MARIO-TOURS“, vl. Marijo Sečen, Severin na Kupi 30, 51329 Severin na Kupi

AUTO-PULS d.o.o., Blaževdol, ul. Đuki 5, 10380 Sv. Ivan Zelina

Nakon otvaranja, pregleda i ocjene dostavljenih ponuda, sukladno kriteriju za odabir, utvrđeno je da je ponuda ponuditelja AUTO-PULS d.o.o., Blaževdol, ul. Đuki 5, 10380 Sv. Ivan Zelina, OIB 30937172834, valjana i najpovoljnija, stoga je odlučeno kao u izreci ove Obavijesti.  

Ravnatelj škole:

Anton Burić, prof.

Dostaviti:  

AUTO-PULS d.o.o., Blaževdol, ul. Đuki 5, 10380 Sv. Ivan Zelina
Prijevoznički obrt „MARIO-TOURS“, vl. Marijo Sečen, Severin na Kupi 30, 51329 Severin na Kupi

Pismohrana, ovdje

                                                                             

Na znanje:

Članovima Povjerenstva

  :: opširnije :: 


objavio: Barbara Turk Čop  datum: 12. 12. 2015. 11:42

Natječaj

Osnovna škola Ivana Gorana Kovačića Vrbovsko, koju zastupa ravnatelj Anton Burić, prof., uz suglasnost Školskog odbora OŠ Ivana Gorana Kovačića Vrbovsko, dana 30. studenoga 2015. godine objavljuje Natječaj za prodaju osobnog vozila Renault Trafic:

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN br. 91/96, 68/98, 22/00, 73/00,114/01,79/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12) i članka 60. Statuta OŠ Ivana Gorana Kovačića Vrbovsko objavljuje se

N A T J E Č A J

za podaju osobnog vozila

 

PREDMET PRODAJE

Osobno vozilo marke RENAULT  TRAFIC; model: L1H1P2 MC; boja: aluminij;  broj šasije: VF1JLBCA65Y112303; godina proizvodnje 2005.;vrsta motora: diesel, snaga motora u Kw: 74; broj prijeđenih kilometara:212 197; ispravno, neregistrirano.

Početna cijena je 25.000,00 kuna (dvadesetpettisućakuna).

Vozilo se može pogledati  u OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA VRBOVSKO, KRALJA TOMISLAVA 18,

svaki radni dan od 8,00 -12,00 sati (uz prethodnu najavu), a sve informacije o vozilu mogu se dobiti na brojeve telefona: 051/875-263 ili 875-574.

UVJETI PRODAJE

Pravo podnošenja ponuda  imaju pravne i fizičke osobe.

       Vozilo se prodaje po načelu „viđeno-kupljeno“. Reklamacije na kupljeno vozilo se ne priznaju.

Ponuda mora sadržavati:

Naziv odnosno ime i prezime, točnu adresu i OIB ponuditelja
Presliku osobne iskaznice odnosno izvatka iz sudskog registra
Ponuđenu kupoprodajnu cijenu izraženu u kunama
Broj telefon ili mobitela za kontakt

DOSTAVLJANJE PONUDA

Prodaja se vrši dostavom pisanih ponuda na adresu:

Osnovna škola Ivana Gorana Kovačića Vrbovsko, Kralja Tomislava 18, 51326 Vrbovsko,

s naznakom „ponuda za kupnju vozila – ne otvaraj“.

Natječaj je otvoren od 30. studenoga do 8. prosinca 2015. godine. Rok za dostavu ponuda je 8. prosinca 2015. godine do 14,00 sati. Ponude će se otvarati 9. prosinca 2015. godine u 12,45 sati. Nema javnog otvaranja ponuda.

KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE

Kriterij za odabir je ponuda s najvišom ponuđenom cijenom.

Ukoliko ponuditelj istakne cijenu nižu od početne, ponuda će se smatrati neprihvatljivom te će ista biti odbijena.

Odluka o odabiru biti će objavljena na oglasnoj ploči i Internet stranici škole u roku 8 dana od dana otvaranja ponuda.

Osnovna škola Ivana Gorana Kovačića Vrbovsko zadržava pravo odustajanja od prodaje nakon provedenog natječaja i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema sudionicima natječaja niti ne mora objasniti razloge svog odustajanja.

 

SKLAPANJE UGOVORA

U roku osam dana od dana donošenja odluke o odabiru sklopit će se kupoprodajni ugovor.

Plaćanje se vrši u roku 8 dana od dana zaključivanja kupoprodajnog ugovora na IBAN HR 3424020061100109008.

Isporuka: po primitku potvrde o uplaćenoj cjelokupnoj kupoprodajnoj cijeni.

Sve troškove vezane za prijenos prava vlasništva, poreze, eventualne pristojbe i javnobilježničke usluge snosi kupac.

 

KLASA: 406-01/15-01/10

URBROJ:2193-05-01-15-07

Vrbovsko, 30.studenoga 2015.

 

Ravnatelj škole:

Anton Burić, prof.

  :: opširnije :: 


objavio: Barbara Turk Čop  datum: 30. 11. 2015. 12:08
 


 

Osnovna škola Ivana Gorana Kovačića Vrbovsko, koju zastupa ravnatelj Anton Burić, prof., uz suglasnost Školskog odbora OŠ Ivana Gorana Kovačića Vrbovsko, dana 5. studenoga 2015. godine objavljuje Natječaj za prodaju osobnog vozila Renault Trafic:

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN br. 91/96, 68/98, 22/00, 73/00,114/01,79/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12) i članka 60. Statuta OŠ Ivana Gorana Kovačića Vrbovsko objavljuje

 

                                                         N A T J E Č A J

za podaju osobnog vozila

 

I.PREDMET PRODAJE

Osobno vozilo marke RENAULT  TRAFIC; model: L1H1P2 MC; boja: aluminij;  broj šasije: VF1JLBCA65Y112303; godina proizvodnje 2005.;vrsta motora: diesel, snaga motora u Kw: 74; broj prijeđenih kilometara:212 197; ispravno, neregistrirano.

Početna cijena je 30.000,00 kuna (tridesettisućakuna).

Vozilo se može pogledati  u OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA VRBOVSKO, KRALJA TOMISLAVA 18,

svaki radni dan od 8,00 -12,00 sati (uz prethodnu najavu), a sve informacije o vozilu mogu se dobiti na brojeve telefona: 051/875-263 ili 875-574.

 

II.UVJETI PRODAJE

Pravo podnošenja ponuda  imaju pravne i fizičke osobe.

       Vozilo se prodaje po načelu „viđeno-kupljeno“. Reklamacije na kupljeno vozilo se ne priznaju.

Ponuda mora sadržavati:

Naziv odnosno ime i prezime, točnu adresu i OIB ponuditelja
Presliku osobne iskaznice odnosno izvatka iz sudskog registra
Ponuđenu kupoprodajnu cijenu izraženu u kunama
Broj telefon ili mobitela za kontakt

 

III.DOSTAVLJANJE PONUDA

Prodaja se vrši dostavom pisanih ponuda na adresu:

Osnovna škola Ivana Gorana Kovačića Vrbovsko, Kralja Tomislava 18, 51326 Vrbovsko,

s naznakom „ponuda za kupnju vozila – ne otvaraj“.

Natječaj je otvoren od 5. do 13.studenoga 2015. godine.  Ponude će se otvarati 16. studenoga 2015. godine u 12,45 sati. Nema javnog otvaranja ponuda.

 

IV.KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE

 

Kriterij za odabir je ponuda s najvišom ponuđenom cijenom.

Ukoliko ponuditelj istakne cijenu nižu od početne, ponuda će se smatrati neprihvatljivom te će ista biti odbijena.

Odluka o odabiru biti će objavljena na oglasnoj ploči i Internet stranici škole u roku 8 dana od dana otvaranja ponuda.

Osnovna škola Ivana Gorana Kovačića Vrbovsko zadržava pravo odustajanja od prodaje nakon provedenog natječaja i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema sudionicima natječaja niti ne mora objasniti razloge svog odustajanja.

 

V.SKLAPANJE UGOVORA

U roku osam dana od dana donošenja odluke o odabiru sklopit će se kupoprodajni ugovor.

Plaćanje se vrši u roku 8 dana od dana zaključivanja kupoprodajnog ugovora na IBAN HR 3424020061100109008.

Isporuka: po primitku potvrde o uplaćenoj cjelokupnoj kupoprodajnoj cijeni.

Sve troškove vezane za prijenos prava vlasništva, poreze, eventualne pristojbe i javnobilježničke usluge snosi kupac.

 

KLASA: 406-01/15-01/10

URBROJ:2193-05-01-15-03

Vrbovsko 5.studenoga 2015.

 

                                                                                      Ravnatelj škole:

                                                                                      Anton Burić, prof.

 

 

 

 

TražilicaKalendar
« Siječanj 2019 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Prikazani događaji


  

        

Blog učiteljice Nusrete Murtič


Oglasna ploča
Frohe Feiertage!
19.12.2018. 10:37
Frohe Feiertage!
Ich wünsche euch allen ein friedliches Weihnachtsfest und entspannte Feiertage!         Quelle: fotolia.com

23.10.2018. 12:26
eTwinning Quality Label
Unsere Schule hat eTwinning- nationales und europäisches   Qualitätssiegel  erhalten.  

27.09.2018. 13:27
Europäischer Tag der Sprachen
Am 26. September drehte sich an unserer Schule alles um                                                   Sprachenvielfalt!    

03.09.2018. 17:58
Viel Erfolg im neuen Schuljahr!!
Es geht wieder los! Ich wünsche euch allen einen guten Start! Viel Erfolg im Schuljahr 2018/2019 beim Lernen, bei Wettbewerb, in Projekten und beim Leben an unserer Schule!

16.06.2018. 20:15
Zum erfolgreichen Schulabschluss


Učitavanje RSS feeda je završilo s greškom: 400
preskoči na navigaciju